PROTECȚIA DATELOR

 

NUMELE ȘI ADRESA RESPONSABILULUI DIN GERMANIA

 

+Pluswerk AG


Landshuter Allee 49
80637 München
Vorstand: Jens-Michael Krumm

Telefon: +49 89 130 145 20

E-Mail: info(at)pluswerk.ag

Web: www.pluswerk.ag

 

NUMELE ȘI ADRESA OFICIULUI DE PROTECȚIE A DATELOR

 

André Schmidt
 
+Pluswerk AG - Dortmund


Hohe Straße 102

44139 Dortmund

E-Mail: datenschutz(at)pluswerk.ag

 

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

Această declarație privind protecția datelor vă explică tipul, domeniul de aplicare și scopul prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul ofertei noastre online și a website-uri asociate, funcțiilor și conținutului (denumite în continuare „ofertă online” sau „site web”). Politica de confidențialitate se aplică indiferent de domeniile, sistemele, platformele și dispozitivele (de exemplu, desktop sau mobil) utilizate pe care se desfășoară oferta online.

Termenii utilizați, cum ar fi „date cu caracter personal” sau „prelucrarea” acestora, ne referim la definițiile din articolul 4 din GDPR.

Datele personale ale utilizatorilor prelucrate în contextul acestei declarații online includ:

 • Numele funcționarilor / persoanelor de contact
 • Date de utilizare (website-uri ale ofertei noastre online vizitate, interes pentru produsele noastre) și
 • Date de conținut (intrări în formularul de contact).

Termenul „utilizator” include toate categoriile de persoane afectate de prelucrarea datelor. Acestea includ partenerii noștri de afaceri, clienții, părțile interesate și alți vizitatori ai ofertei noastre online. Termenii utilizați, cum ar fi „Utilizatori”, trebuie înțelese ca fiind neutre în funcție de gen.

Datele personale ale persoanei în cauză vor fi șterse sau blocate de îndată ce scopul stocării nu se mai aplică. Depozitarea poate avea loc și dacă acest lucru a fost prevăzut de legiuitorul european sau național în reglementările, legile sau alte dispoziții ale Uniunii la care este supus persoana responsabilă. Datele vor fi, de asemenea, blocate sau șterse dacă expiră o perioadă de stocare prescrisă de standardele menționate, cu excepția cazului în care este nevoie de o stocare suplimentară a datelor pentru a încheia sau îndeplini un contract.

 

Furnizarea site-ului web și crearea jurnalelor

Pe baza intereselor noastre legitime în sensul art. 6 alin. 1 lit.f. date GDPR privind fiecare acces la serverul pe care se află acest serviciu (așa-numitele fișiere jurnal server). Datele de acces includ:

 • Numele site-ului accesat, fișierul, data și ora accesului, cantitatea de date transferate, notificarea accesului reușit,
 • Tipul și versiunea browserului,
 • Sistemul de operare al utilizatorului,
 • URL-ul referrer-ului (pagina vizitată anterior),
 • Adresa IP și
 • furnizorul solicitant.

Acestea sunt exclusiv informații care nu permit concluzii despre persoana dvs. Aceste informații sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru a livra corect conținutul site-ului pe care l-ați solicitat și sunt obligatorii atunci când utilizați internetul. Informațiile anonime de acest fel sunt evaluate statistic de noi pentru a optimiza site-ul nostru și tehnologia din spatele acestuia.

 

DREPTURILE DVS.

Puteți exercita în orice moment următoarele drepturi folosind datele de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor:

 • Informații despre datele dvs. stocate de noi și prelucrarea acestora (articolul 15 GDPR)
 • Corectarea datelor cu caracter personal incorecte (articolul 16 GDPR),
 • Ștergerea datelor dvs. stocate de noi (articolul 17 GDPR),
 • Restricționarea prelucrării datelor dacă nu avem încă voie să ștergem datele dvs. din cauza obligațiilor legale (articolul 18 GDPR)
 • Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns (Art. 21 DSGVO) und Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder einen Vertrag mit uns abgeschlossen haben (Art.20 DSGVO)
 • Obiecții la prelucrarea datelor dvs. de către noi (articolul 21 GDPR) și portabilitatea datelor, cu condiția să fiți consimțit la prelucrarea datelor sau să fi încheiat un contract cu noi (articolul 20 GDPR). Dacă ne-ați dat consimțământul, îl puteți revoca oricând cu efect pentru viitor (art. 21 GDPR).
 • Puteți contacta o autoritate de supraveghere cu o reclamație în orice moment, de ex. către autoritatea de supraveghere responsabilă a statului federal de la locul de reședință sau către autoritatea responsabilă pentru noi ca organism responsabil. O listă a autorităților de supraveghere (pentru zona non-publică) cu adrese poate fi găsită la: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

 

Scop

În principiu, procesăm datele personale ale utilizatorilor noștri numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru furnizarea unui site web funcțional și a conținutului și serviciilor noastre. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor noștri are loc în mod regulat numai cu acordul utilizatorului. O excepție se aplică în acele cazuri în care consimțământul prealabil nu poate fi obținut din motive de fapt și prelucrarea datelor este permisă de lege.

 

Bază legală

În conformitate cu art. 13 GDPR, vă vom informa cu privire la baza legală pentru prelucrarea datelor noastre. În cazul în care baza legală nu este menționată în declarația privind protecția datelor, se aplică următoarele: Baza legală pentru obținerea consimțământului este articolul 6 alineatul 1 lit. a și articolul 7 GDPR, baza legală pentru prelucrarea pentru prestarea serviciilor noastre și punerea în aplicare a măsurilor contractuale Răspunsul la întrebări este articolul 6 alineatul (1) lit.b GDPR, baza legală pentru prelucrarea pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale este articolul 6 alineatul (1) lit. c GDPR și baza legală pentru prelucrarea pentru a proteja interesele noastre legitime sunt art. 6 alin. 1 lit.f GDPR. În cazul în care interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice necesită prelucrarea datelor cu caracter personal, articolul 6 alineatul (1) litera (d) din GDPR servește drept bază legală.

 

Tipul datelor personale
 • Date de inventar (de exemplu: nume, adrese)
 • Detalii de contact (de exemplu: e-mail, numere de telefon)
 • Date despre conținut (de exemplu: introducere de text, fotografii, videoclipuri)
 • Date contractuale (de exemplu: obiectul contractului, durata, categoria clienților)
 • Date de utilizare (de exemplu: website-uri vizitate, interes pentru conținut, timpii de acces)
 • Date meta / comunicare (de exemplu: informații despre dispozitiv, adrese IP)
 
Categorii de persoane vizate
 • Clienți / potențiali clienți / furnizori
 • Vizitatorii și utilizatorii website-ului
 
Contact

Dacă ne contactați prin e-mail sau formularul de contact, informațiile pe care le furnizați vor fi stocate în scopul procesării cererii și pentru posibile întrebări de urmărire. Aceste date sunt: :

 • Adresa IP a utilizatorului
 • Data și ora înregistrării
 • Salut
 • Prenume Nume
 • Adresa de email
 • Număr de telefon și
 • Mesajul dvs


Pentru prelucrarea datelor, consimțământul dvs. este obținut în timpul procesului de trimitere și se face trimitere la această declarație de protecție a datelor.

Alternativ, ne puteți contacta folosind adresa de e-mail furnizată. În acest caz, datele personale ale utilizatorului transmise prin e-mail vor fi salvate.
Datele vor fi transmise terților doar în cadrul agențiilor afiliate / conectate la [+] Pluswerk AG cu acordul dumneavoastră atunci când trimiteți formularul de contact. Transferul are loc exclusiv către agenție, care are grijă și de tine în cursul relației cu clienții. Datele vor fi utilizate numai pentru procesarea conversației și a relațiilor de afaceri care rezultă din aceasta. Informațiile utilizatorului pot fi salvate în sistemul nostru de gestionare a relației cu clienții („sistemul CRM”) sau într-o organizație de solicitare comparabilă.

 
Adrese IP / fișiere jurnal

Stocarea temporară a adresei IP de către sistem este necesară pentru a permite livrarea site-ului web pe computerul utilizatorului. Pentru a face acest lucru, adresa IP a utilizatorului trebuie să fie salvată pe durata sesiunii.

Stocarea în fișiere jurnal are loc pentru a asigura funcționalitatea site-ului web. În plus, folosim datele pentru a optimiza site-ul web și pentru a asigura securitatea sistemelor noastre de tehnologie informațională. O evaluare a datelor în scopuri de marketing nu are loc în acest context.

Interesul nostru legitim pentru prelucrarea datelor în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 lit.f GDPR constă în aceste scopuri.

Datele vor fi șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru a atinge scopul pentru care au fost colectate. În cazul colectării datelor pentru furnizarea site-ului web, acesta este cazul când sesiunea respectivă s-a încheiat.

Dacă datele sunt stocate în fișiere jurnal, acesta este cazul cel mai târziu după șapte zile. Este posibilă orice depozitare suplimentară. În acest caz, adresele IP ale utilizatorilor vor fi șterse sau înstrăinate, astfel încât să nu mai fie posibilă atribuirea clientului care accesează.

Colectarea datelor pentru furnizarea site-ului web și stocarea datelor în fișiere jurnal este esențială pentru funcționarea site-ului web. Prin urmare, nu există nicio posibilitate de obiecție din partea utilizatorului.

 
Scopul prelucrării datelor
 • Furnizarea ofertei online, a conținutului și a funcțiilor sale
 • Furnizarea de servicii contractuale, servicii și asistență pentru clienți
 • Răspunzând întrebărilor de contact și comunicând cu utilizatorii
 • Marketing, publicitate și cercetare de piață
 • Măsuri de siguranță
 
Modificări și actualizări ale politicii de confidențialitate

Vă rugăm să vă informați cu regularitate despre conținutul declarației noastre de protecție a datelor. Vom adapta declarația de protecție a datelor de îndată ce modificările prelucrării datelor efectuate de noi fac acest lucru necesar. Vă vom informa de îndată ce modificările necesită participarea dvs. (de exemplu, consimțământul) sau altă notificare individuală.

 
Măsuri de securitate

În conformitate cu articolul 32 GDPR, luând în considerare stadiul tehnicii, costurile de implementare și tipul, domeniul de aplicare, circumstanțele și scopurile prelucrării, precum și probabilitatea diferită de apariție și gravitatea riscului pentru drepturile și libertățile persoane fizice, luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel de protecție adecvat riscului; Măsurile includ, în special, asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității datelor prin controlul accesului fizic la date, precum și accesul, introducerea, redirecționarea, asigurarea disponibilității și separării acestora. Mai mult, am stabilit proceduri care garantează exercitarea drepturilor persoanei vizate, ștergerea datelor și o reacție la amenințările date. Mai mult, luăm în considerare protecția datelor cu caracter personal în timpul dezvoltării sau selectării hardware-ului, software-ului și procedurilor, în conformitate cu principiul protecției datelor prin proiectarea tehnologiei și setările implicite pentru protecția datelor (art. 25 GDPR).

Măsurile de securitate includ, în special, transmiterea criptată a datelor între browserul dvs. și serverul nostru.

 
Cooperarea cu procesatorii de contracte și părțile terțe

Dacă dezvăluim date altor persoane și companii (procesatori contractuali sau terțe părți) în sfera prelucrării noastre, le transmitem acestora sau le acordăm altfel acces la date, acest lucru se face numai pe baza permisiunii legale (de exemplu, dacă datele sunt transmise unor terți, cum ar fi furnizorii de servicii de plată, conform art. 6 alin. 1 lit. b GDPR este obligat să îndeplinească contractul), ați consimțit, o obligație legală prevede acest lucru sau pe baza interese legitime (de exemplu, atunci când utilizați agenți, gazde web etc.). .

În cazul în care comandăm terților prelucrarea datelor pe baza unui așa-numit „contract de prelucrare a comenzilor”, acest lucru se face pe baza articolului 28 din GDPR.

 
Transferuri către țări terțe

Dacă prelucrăm date într-o țară terță (adică în afara Uniunii Europene (UE) sau a Spațiului Economic European (SEE)) sau dacă acest lucru se întâmplă în contextul utilizării serviciilor terțe sau al divulgării sau transmiterii datelor către terți , acest lucru va avea loc numai dacă se va întâmpla să ne îndeplinim obligațiile (precontractuale), pe baza consimțământului dvs., pe baza unei obligații legale sau pe baza intereselor noastre legitime. Sub rezerva permisiunilor legale sau contractuale, prelucrăm sau prelucrăm datele într-o țară terță numai dacă sunt îndeplinite cerințele speciale ale articolului 44 și următoarele GDPR. Aceasta înseamnă că prelucrarea are loc, de exemplu, pe baza unor garanții speciale, cum ar fi determinarea recunoscută oficial a unui nivel de protecție a datelor corespunzător UE (de exemplu, pentru SUA prin „Scutul de confidențialitate”) sau respectarea obligațiilor contractuale speciale recunoscute oficial (așa-numitele „clauze contractuale standard”).

 
Cookie-uri și dreptul de a obiecta la comunicarea directă

Folosim cookie-uri temporare și permanente, adică fișiere mici care sunt stocate pe dispozitivele utilizatorilor (explicația termenului și funcției, a se vedea ultima secțiune a acestei declarații de protecție a datelor). Unele dintre cookie-uri sunt utilizate în scopuri de securitate sau sunt necesare pentru funcționarea ofertei noastre online (de exemplu, pentru prezentarea site-ului web) sau pentru a salva decizia utilizatorului la confirmarea bannerului cookie. În plus, noi sau partenerii noștri tehnologici folosim cookie-uri pentru măsurarea intervalului și scopuri de marketing, despre care utilizatorii sunt informați în cursul declarației privind protecția datelor.

O obiecție generală față de utilizarea cookie-urilor utilizate în scopuri de marketing online poate fi făcută pentru un număr mare de servicii, în special în cazul urmăririi, prin intermediul site-ului SUA http://www.aboutads.info/choices sau al site-ului UE htttp://www.youronlinechoices.com. În plus, cookie-urile pot fi salvate dezactivându-le în setările browserului. Vă rugăm să rețineți că este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile acestei oferte online.

 
Ștergerea datelor

Datele procesate de noi vor fi șterse sau restricționate în prelucrarea lor în conformitate cu articolele 17 și 18 GDPR. Cu excepția cazului în care se menționează în mod expres în această declarație de protecție a datelor, datele stocate de noi vor fi șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru scopul propus și ștergerea nu intră în conflict cu cerințele legale de păstrare. Dacă datele nu sunt șterse deoarece sunt necesare în alte scopuri admise din punct de vedere legal, prelucrarea acestora va fi restricționată. Adică datele sunt blocate și nu sunt prelucrate în alte scopuri. Acest lucru se aplică, de exemplu, datelor care trebuie păstrate din motive comerciale sau fiscale.

În conformitate cu cerințele legale, depozitarea are loc în special timp de 6 ani conform articolului 257 paragraful 1 HGB (cărți de tranzacționare, stocuri, bilanțuri de deschidere, situații financiare anuale, scrisori comerciale, documente contabile etc.) și timp de 10 ani conform § 147 Alineatul 1 AO (cărți, evidențe, rapoarte de gestiune, documente contabile, scrisori comerciale și comerciale, documente relevante pentru impozitare etc.).

 
Furnizarea de servicii contractuale

Procesăm date comerciale (de exemplu: nume și adrese, precum și detalii de contact ale utilizatorilor), date de contract (de exemplu: servicii utilizate, nume de persoane de contact, informații de plată) în scopul îndeplinirii obligațiilor și serviciilor noastre contractuale în conformitate cu art. 6 Paragraful 1 lit. b. GDPR. Înscrierile marcate ca obligatorii în formularele online sunt necesare pentru încheierea contractului.

Ștergerea are loc după expirarea garanției legale și a obligațiilor comparabile, necesitatea stocării datelor fiind verificată la fiecare trei ani; în cazul obligațiilor legale de arhivare, ștergerea are loc după expirarea acestora (încetarea dreptului comercial (6 ani) și a dreptului fiscal (10 ani) obligația de păstrare); Informațiile din contul client rămân până când sunt șterse.

 
Cookie-uri și măsurarea intervalului

Cookie-urile sunt informații care sunt transferate de pe serverul nostru web sau de pe serverele web terțe în browserul web al utilizatorului și stocate acolo pentru recuperare ulterioară. Cookie-urile pot fi fișiere mici sau alte tipuri de stocare a informațiilor.

În contextul acestei declarații privind protecția datelor, utilizatorii sunt informați cu privire la utilizarea cookie-urilor în contextul măsurării pseudonime a intervalului.

Dacă utilizatorii nu doresc ca cookie-urile să fie stocate pe computerul lor, li se cere să dezactiveze opțiunea corespunzătoare din setările de sistem ale browserului lor. Cookie-urile salvate pot fi șterse în setările de sistem ale browserului. Excluderea cookie-urilor poate duce la restricții funcționale ale acestei oferte online.

Puteți utiliza cookie-uri pentru măsurarea intervalului și scopuri de publicitate prin pagina de dezactivare a inițiativei de publicitate în rețea (http://optout.networkadvertising.org/) și, de asemenea, site-ul SUA (http://www.aboutads.info/choices) sau site-ul european (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

 
Instrumente de analiză și urmărire

 

GOOGLE ANALYTICS

Folosim Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. („Google”), pe baza intereselor noastre legitime (adică interesul pentru analiza, optimizarea și funcționarea economică a ofertei noastre online în sensul articolului 6 paragraful 1 lit. f. GDPR). Google folosește cookie-uri. Informațiile generate de cookie despre utilizarea ofertei online de către utilizator sunt de obicei transferate pe un server Google din SUA și stocate acolo.

Google este certificat în conformitate cu Acordul privind scutul de confidențialitate și oferă astfel o garanție pentru respectarea legislației europene privind protecția datelor (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Google va utiliza aceste informații în numele nostru pentru a evalua utilizarea ofertei noastre online de către utilizatori, pentru a compila rapoarte cu privire la activitățile din cadrul acestei oferte online și pentru a ne oferi alte servicii legate de utilizarea acestei oferte online și a internetului. Procedând astfel, profilurile de utilizator pseudonime pot fi create din datele procesate.

Folosim Google Analytics pentru a afișa reclamele plasate în cadrul serviciilor de publicitate Google și partenerilor săi numai utilizatorilor care și-au manifestat interesul pentru oferta noastră online sau care au anumite caracteristici (de exemplu, interese în anumite subiecte sau produse care se bazează pe vizitatul vizitat) website-uri) pe care le transmitem către Google (așa-numitul „remarketing” sau „segmentele de public Google Analytics”). Cu ajutorul publicului de remarketing, am dori, de asemenea, să ne asigurăm că reclamele noastre corespund interesului potențial al utilizatorilor și nu sunt enervante..

Folosim Google Analytics numai cu anonimizarea IP activată. Aceasta înseamnă că adresa IP a utilizatorului este scurtată de Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante ale Acordului privind Spațiul Economic European. Adresa IP completă este transmisă numai către un server Google din SUA și scurtată acolo în cazuri excepționale.

Adresa IP transmisă de browserul utilizatorului nu va fi combinată cu alte date Google. Utilizatorii pot preveni stocarea cookie-urilor prin setarea corespunzătoare a software-ului browserului; Utilizatorii pot, de asemenea, să împiedice Google să colecteze datele generate de cookie și referitoare la utilizarea ofertei online și să prelucreze aceste date prin descărcarea și instalarea plug-in-ului browserului disponibil sub următorul link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Puteți găsi mai multe informații despre utilizarea datelor de către Google, opțiuni de setare și obiecții pe site-ul Google: www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Utilizarea datelor de către Google atunci când utilizați partenerii noștri” website-uri sau aplicații "), https://www.google.com/policies/technologies/ads (" Utilizarea datelor în scopuri publicitare "), https://adssettings.google.com/authenticated (" Gestionați informațiile utilizate de Google pentru a vă arăta reclame ").

 

GOOGLE-RE/SERVICII DE MARKETING

Pe baza intereselor noastre legitime (de exemplu, interesul pentru analiza, optimizarea și funcționarea economică a ofertei noastre online în sensul articolului 6 alineatul 1 lit. f. GDPR), utilizăm serviciile de marketing și remarketing („Google Marketing Servicii „pe scurt”) De la Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA, („Google”).

Google este certificat în conformitate cu Acordul privind scutul de confidențialitate și oferă astfel o garanție pentru respectarea legislației europene privind protecția datelor (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Serviciile de marketing Google ne permit să afișăm reclame pentru și pe site-ul nostru într-o manieră mai direcționată, pentru a prezenta utilizatorilor doar reclame care pot corespunde intereselor lor. Dacă, de exemplu, unui utilizator i se afișează reclame pentru produsele care îl interesau pe alte website-uri, aceasta se numește „remarketing”. În aceste scopuri, atunci când sunt accesate website-uri și alte site-uri pe care sunt active Google Marketing Services, Google execută imediat un cod de la Google și așa-numitele etichete de (re) marketing (grafică invizibilă sau cod, cunoscute și sub denumirea de „semnalizatoare web”) integrat în site. Cu ajutorul acestora, un cookie individual, adică un fișier mic, este salvat pe dispozitivul utilizatorului (tehnologii comparabile pot fi folosite și în locul cookie-urilor). Cookie-urile pot fi setate de diferite domenii, inclusiv google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com sau googleadservices.com. Acest fișier înregistrează ce website-uri a vizitat utilizatorul, ce conținut îl interesează și ce oferte a dat clic, precum și informații tehnice despre browser și sistemul de operare, website-uri de referință, timpul de vizitare și alte informații despre utilizarea ofertei online . Este înregistrată și adresa IP a utilizatorului, prin care vă informăm în cadrul Google Analytics că adresa IP va fi scurtată în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante ale Acordului privind Spațiul Economic European și numai în cazuri excepționale la unul Este transferat pe un server Google din SUA și scurtat acolo. Adresa IP nu va fi combinată cu datele utilizatorului în cadrul altor oferte Google. Informațiile menționate mai sus pot fi, de asemenea, combinate de Google cu informații din alte surse. Dacă utilizatorul vizitează alte website-uri, reclamele adaptate acestuia pot fi afișate în funcție de interesele sale.

Datele utilizatorului sunt prelucrate pseudonim ca parte a serviciilor Google Marketing Services. Aceasta înseamnă că Google nu stochează și nu procesează, de exemplu, numele sau adresa de e-mail a utilizatorului, ci procesează datele relevante legate de cookie-uri în cadrul profilurilor de utilizator pseudonime. Din punctul de vedere al Google, reclamele nu sunt gestionate și afișate pentru o persoană identificată în mod specific, ci pentru proprietarul cookie-urilor, indiferent de cine este acest proprietar de cookie-uri. Acest lucru nu se aplică dacă un utilizator a permis expres Google să proceseze datele fără această pseudonimizare. Informațiile colectate de Google Marketing Services despre utilizatori sunt transmise către Google și stocate pe serverele Google din SUA.

Serviciile de marketing Google pe care le folosim includ programul de publicitate online „Google AdWords”. În cazul Google AdWords, fiecare client AdWords primește un „cookie de conversie” diferit. Prin urmare, cookie-urile nu pot fi urmărite prin intermediul website-uri ale clienților AdWords. Informațiile obținute cu ajutorul cookie-ului sunt utilizate pentru a crea statistici de conversie pentru clienții AdWords care au optat pentru urmărirea conversiilor. Clienții AdWords află numărul total de utilizatori care au dat clic pe anunțul lor și au fost redirecționați către o pagină cu o etichetă de urmărire a conversiilor. Cu toate acestea, aceștia nu primesc nicio informație cu care utilizatorii pot fi identificați personal.

Putem încorpora reclame terțe pe baza serviciului de marketing Google „DoubleClick”. DoubleClick folosește cookie-uri care permit Google și website-urilor sale partenere să afișeze anunțuri pe baza vizitelor utilizatorilor pe acest site web sau alte website-uri pe Internet.

De asemenea, putem utiliza „Google Tag Manager” pentru a integra și gestiona serviciile de analiză și marketing Google pe site-ul nostru web. Cu Managerul de etichete Google gestionăm instrumentele despre care informăm în această declarație de protecție a datelor. Pentru detalii despre aceste instrumente, vă rugăm să consultați informațiile despre instrumentul specific. Instrumentul Manager de etichete în sine (care implementează etichetele) este un domeniu fără cookie-uri. Instrumentul declanșează alte etichete, care la rândul lor pot colecta date. Managerul de etichete Google nu accesează aceste date. Dacă s-a făcut o dezactivare la nivel de domeniu sau cookie, aceasta rămâne în vigoare pentru toate etichetele de urmărire care sunt implementate cu Google Tag Manager. Pentru mai multe informații despre Google Tag Manager, consultați instrucțiunile de utilizare pentru acest produs.

Pentru mai multe informații despre utilizarea datelor de către Google în scopuri de marketing, consultați pagina de prezentare generală: https://www.google.com/policies/technologies/ads, declarația Google privind protecția datelor este disponibilă la https://www.google.com/policies/privacy.

Dacă doriți să vă opuneți publicității bazate pe interese de la Google Marketing Services, puteți utiliza opțiunile de setare și renunțare furnizate de Google: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

WIREDMINDS

Site-ul nostru web utilizează tehnologia de numărare a pixelilor wiredminds GmbH (https://www.wiredminds.de/)

Procedând astfel, datele pot fi colectate, prelucrate și stocate, din care sunt create profiluri de utilizare sub pseudonim. Ori de câte ori este posibil și sensibil, aceste profiluri de utilizare sunt complet anonimizate. Pentru aceasta pot fi utilizate cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text mici care sunt stocate în browserul de internet al vizitatorului și sunt utilizate pentru a recunoaște browserul de internet. Datele colectate, care pot conține și date cu caracter personal, sunt transmise către wiredminds sau colectate direct de către wiredminds. wiredminds pot utiliza informații care sunt lăsate în urmă prin vizitele site-ului web pentru a crea profiluri de utilizare anonimizate. Datele obținute în acest mod nu vor fi utilizate pentru identificarea personală a vizitatorului acestui site fără acordul separat al persoanei în cauză și nu vor fi combinate cu date personale despre purtătorul pseudonimului. Dacă sunt înregistrate adresele IP, acestea sunt anonimizate imediat prin ștergerea ultimului bloc numeric.

Aveți opțiunea de a obiecta aici: excludeți de la urmărire.

 
Integrarea serviciilor și a conținutului de la terți

Folosim conținut sau oferte de servicii de la furnizori terți în cadrul ofertei noastre online pe baza intereselor noastre legitime (de exemplu, interesul pentru analiza, optimizarea și funcționarea economică a ofertei noastre online în sensul articolului 6 alineatul 1 lit. Integrarea serviciilor, cum ar fi ca videoclipuri sau fonturi (denumite în continuare „conținut” în mod uniform). Acest lucru presupune întotdeauna că furnizorii terți ai acestui conținut percep adresa IP a utilizatorilor, deoarece aceștia nu ar putea trimite conținutul către browserul lor fără adresa IP. Prin urmare, adresa IP este necesară pentru a afișa acest conținut. Ne străduim să folosim numai conținut ai cărui furnizori respectivi folosesc doar adresa IP pentru a livra conținutul. Furnizorii terți pot utiliza, de asemenea, așa-numitele etichete pixel (grafică invizibilă, cunoscute și sub numele de „semnalizatoare web”) în scopuri statistice sau de marketing. „Etichetele pixelilor” pot fi utilizate pentru a evalua informații precum traficul vizitatorilor de pe paginile acestui site web. Informațiile pseudonime pot fi, de asemenea, stocate în cookie-uri de pe dispozitivul utilizatorului și conțin, printre altele, informații tehnice privind browserul și sistemul de operare, website-urilor de referință, timpul de vizitare și alte informații despre utilizarea ofertei noastre online și pot fi, de asemenea, conectate la astfel de informații din alte surse.

Următoarea ilustrație oferă o prezentare generală a furnizorilor terți și a conținutului acestora, împreună cu link-uri către declarațiile lor de protecție a datelor, care conțin informații suplimentare despre prelucrarea datelor și, în unele cazuri deja menționate aici, opțiuni pentru obiecție (așa-numitul opt -out):

- Fonturi externe de la Google, Inc., https://fonts.google.com/ („Fonturi Google”). Integrarea fonturilor Google are loc printr-un apel server către Google (de obicei în SUA). Declarație privind protecția datelor: www.google.com/policies/privacy/, renunțare: adssettings.google.com/authenticated.

- Pe site-ul nostru web folosim serviciul Google Maps Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA (în cele ce urmează) pentru a afișa o hartă interactivă bazată pe consimțământul dvs. în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 lit. .f GDPR. „Google”). Datorită implementării, Google colectează informații legate de dispozitiv, date de jurnal, inclusiv adresa IP și informații despre locație.

Datele personale colectate de Google sunt transferate pe un server Google din SUA și stocate acolo. Google respectă prevederile privind protecția datelor din „US Privacy Shield” și este înregistrat la programul „US Privacy Shield” al Departamentului de Comerț al SUA. Google utilizează datele personale pentru a evalua utilizarea site-ului web, pentru a compila rapoarte despre activitatea site-ului web și pentru a furniza alte servicii legate de utilizarea site-ului web și a internetului în scopul cercetării pieței și al proiectării bazate pe nevoi a acestui site web. Google poate, de asemenea, să transfere aceste informații unor terțe părți dacă acest lucru este cerut de lege sau dacă terți prelucrează aceste date în numele nostru.

Puteți preveni orice transfer de date din aplicația Google Maps către serverele Google dezactivând JavaScript în browserul dvs. Cu toate acestea, în acest caz nu puteți utiliza afișarea hărții.

Informații suplimentare despre protecția datelor în legătură cu Google Maps pot fi găsite în declarația Google privind protecția datelor: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: adssettings.google.com/authenticated..

- Folosim componente (videoclipuri) ale companiei YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, SUA (în următoarele: „YouTube”), o companie a companiei Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 , SUA (în continuare: „Google”).

Dacă sunteți conectat la YouTube în același timp, aceste informații vor fi atribuite contului dvs. de membru YouTube. Puteți preveni acest lucru deconectându-vă de la contul dvs. de membru înainte de a vizita site-ul nostru web.

Folosim opțiunea „modul extins de protecție a datelor” oferită de YouTube. Când apelați o pagină care are un videoclip încorporat, se stabilește o conexiune la serverele YouTube și conținutul este afișat pe site-ul web prin notificarea browserului.

Conform informațiilor furnizate de YouTube, datele dvs. - în special pe website-urile noastre pe care le-ați vizitat și informații specifice dispozitivului, inclusiv adresa IP - vor fi transmise serverului YouTube din SUA numai în „modul extins de protecție a datelor” atunci când vizionezi videoclipul. Dând clic pe videoclip, sunteți de acord cu această transmisie.

Google respectă prevederile privind protecția datelor din „US Privacy Shield” și este înregistrat la programul „US Privacy Shield” al Departamentului de Comerț al SUA. Declarație privind protecția datelor: https://policies.google.com/privacy, Renunțare: adssettings.google.com/authenticated. .

- Funcțiile serviciului Instagram sunt integrate în oferta noastră online. Aceste funcții sunt oferite de Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, SUA. Dacă sunteți conectat la contul dvs. Instagram, puteți conecta conținutul paginilor noastre la profilul dvs. Instagram făcând clic pe butonul Instagram. Acest lucru permite Instagram să vă aloce vizita pe site-ul nostru în contul dvs. de utilizator. Am dori să subliniem că, în calitate de furnizor de pagini, nu avem cunoștințe despre conținutul datelor transmise sau despre utilizarea acestora de către Instagram. Declarație privind protecția datelor: instagram.com/about/legal/privacy/.

Codul extern al cadrului JavaScript „jQuery”, furnizat de furnizorul terț jQuery Foundation, jquery.org.

 
Prezență online în social media

Menținem o prezență online în rețelele și platformele sociale (Facebook, Twitter, LinkedIn) pentru a putea comunica cu clienții, părțile interesate și utilizatorii activi acolo și pentru a le informa despre serviciile noastre. La apelarea rețelelor și platformelor respective prin intermediul linkului corespunzător, se aplică termenii și condițiile și liniile directoare de prelucrare a datelor ale operatorilor lor respectivi.

Cu excepția cazului în care se menționează altfel în declarația noastră de protecție a datelor, prelucrăm datele utilizatorilor atâta timp cât aceștia comunică cu noi în cadrul rețelelor și platformelor sociale, de exemplu, scriem articole despre prezența noastră online sau ne trimitem mesaje.

 
Facebook, audiențe personalizate și servicii de marketing Facebook

Datorită intereselor noastre legitime în analiza, optimizarea și funcționarea economică a ofertei noastre online și în aceste scopuri, așa-numitul „pixel Facebook” al rețelei sociale Facebook, care este operat de Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park , CA 94025, SUA sau, dacă aveți sediul în UE, este utilizat Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ireland („Facebook”).

Facebook este certificat în conformitate cu Acordul Privacy Shield și oferă astfel o garanție pentru respectarea legislației europene privind protecția datelor (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Cu ajutorul pixelului Facebook, Facebook poate, pe de o parte, să determine vizitatorii ofertei noastre online ca grup țintă pentru prezentarea reclamelor (așa-numitele „anunțuri Facebook”). În consecință, folosim pixelul Facebook pentru a afișa doar anunțurile Facebook plasate de noi utilizatorilor Facebook care și-au manifestat interesul și pentru oferta noastră online sau care au anumite caracteristici (de exemplu, interese în anumite subiecte sau produse care se bazează pe website-uri vizitate) pe care le transmitem către Facebook (așa-numitele „segmente de public personalizate”). Cu ajutorul pixelului Facebook, am dori, de asemenea, să ne asigurăm că reclamele noastre de pe Facebook corespund interesului potențial al utilizatorilor și nu sunt enervante. Cu ajutorul pixelului Facebook, putem înțelege, de asemenea, eficiența anunțurilor Facebook în scopuri statistice și de cercetare de piață, văzând dacă utilizatorii au fost redirecționați către site-ul nostru web după ce au făcut clic pe un anunț Facebook (așa-numita „conversie”).

Pixelul Facebook este integrat direct de Facebook atunci când vizitați site-ul nostru web și poate salva așa-numitul cookie, adică un fișier mic, pe dispozitivul dvs. Dacă vă conectați apoi la Facebook sau vizitați Facebook în timp ce sunteți conectat, vizita la oferta noastră online va fi notată în profilul dvs. Datele colectate despre dvs. sunt anonime pentru noi, deci nu ne permite să tragem concluzii cu privire la identitatea utilizatorului. Cu toate acestea, datele sunt stocate și procesate de Facebook, astfel încât o conexiune la profilul de utilizator respectiv este posibilă și poate fi utilizată de Facebook, precum și în scopuri proprii de cercetare de piață și publicitate. Dacă ar trebui să transmitem date către Facebook în scopuri comparative, acestea vor fi criptate local în browser și numai apoi trimise către Facebook printr-o conexiune securizată https. Acest lucru se face numai în scopul de a face o comparație cu datele care sunt, de asemenea, criptate de Facebook.

Prelucrarea datelor de către Facebook are loc în cadrul ghidurilor Facebook privind utilizarea datelor. În consecință, informații generale despre prezentarea anunțurilor Facebook pot fi găsite în ghidurile de utilizare a datelor Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Informații speciale și detalii despre pixelul Facebook și cum funcționează pot fi găsite în secțiunea de ajutor Facebook: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153.

Vă puteți opune colecției prin pixelul Facebook și utilizarea datelor dvs. pentru a afișa reclame Facebook. Pentru a stabili ce tipuri de reclame vi se afișează în cadrul Facebook, puteți accesa pagina configurată de Facebook și urmați instrucțiunile de pe setările pentru publicitatea bazată pe utilizare: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Setările sunt independente de platformă, adică sunt adoptate pentru toate dispozitivele, cum ar fi computerele desktop sau dispozitivele mobile.

Pentru a preveni colectarea datelor dvs. prin intermediul pixelului Facebook de pe site-ul nostru, vă rugăm să faceți clic pe următorul link: Dezactivați acum Notă: Dacă faceți clic pe link, un cookie de „renunțare” va fi salvat pe dispozitivul dvs. Dacă ștergeți cookie-urile din acest browser, va trebui să faceți din nou clic pe link. În plus, renunțarea se aplică numai în browserul pe care îl utilizați și numai în domeniul nostru web pe care a fost făcut clic pe link.

Puteți utiliza, de asemenea, cookie-uri, care sunt utilizate în scopuri de măsurare și publicitate, prin intermediul paginii de dezactivare a inițiativei de publicitate în rețea (http://optout.networkadvertising.org/) și, de asemenea, site-ul SUA (http://www.aboutads.info/choices ) sau Site web european ( http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).


VREI SĂ-ȚI CONTROLEZI 
VIITORUL COMPANIEI?

 

IA LEGĂTURA CU NOI

 

aici